PОбработка на лични данни

Обработката на личните ви данни се извършва ръчно или автоматично. Обработваме следните лични данни: телефонен номер; име и фамилия; електронна поща

За обработка на личните ви данни се използват услуги на други обработващи, ако е необходимо за маркетингови цели. Тези обработващи са:

компания Inveo.cz s.r.o.,
ЕИК: 28541669,
със седалище: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8,
дружество, регистрирано в Общинския съд в Прага, раздел С, вложка 149063

DoDo seкомпания DoDo services s.r.o.,
ЕИК: 061 98 180,
със седалище: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8,
дружество, регистрирано в Общинския съд в Прага, раздел С, вложка 277955

Длъжностното лице по защита на данните е:

Czech DPO Office s.r.o.,
ЕИК: 06829716,
със седалище: Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2,
вписано в търговския регистър, воден от Общинския съд в Прага, раздел С, вложка 289706

cлице за контакт:

Ing. Bc Jiří Rezler,
AИнж. Йиржи Резлер,
с жилище: Sokolovská 837/31a,
Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec,
тел: 736 456 122,
имейл: info@czechdpooffice.eu

Преди предаването на лични данни на трета страна, както е посочено по-горе, винаги се сключва писмен договор с тази страна, уреждащ обработването на лични данни, който съдържа гаранции за обработването на лични данни съгласно Регламента GDPR и Закона за обработването на лични данни.

По време на обработката на личните ви данни не се извършва автоматизирано вземане на решения.

Ние не прехвърляме вашите лични данни в страни извън ЕС

Период на съхранение на лични данни

Предоставеното съгласие остава валидно и в сила в продължение на 3 години или докато не оттеглите съгласието си. След изтичане на срока и валидност и ефективност на съгласието вашите лични данни ще бъдат изцяло изтрити.

Вашето право да оттеглите съгласието си по всяко време

Предоставеното от вас съгласие е доброволно, можете да откажете да го предоставите или да оттеглите предоставеното си съгласието по всяко време. Липсата или оттеглянето на съгласието няма последици за договорните ви правоотношения с администратора и за използването на предлаганите от него продукти и услуги, за което това съгласие не се изисква. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време лично чрез декларация, съставена в седалището на администратора по предварителна уговорка, чрез писмено уведомление, изпратено до седалището на администратора, или чрез декларация, изпратена на имейл адреса на администратора: marketing@idodo.cz ,или като използвате линка за отписване в изпратеното търговско съобщение. В случай на оттегляне на съгласието, ще приемем, че вече не желаете да продължаваме да обработваме вашите лични данни за горепосочените маркетингови цели.

Други права, които имате във връзка с обработката на лични данни

Имате право да поискате от нас предоставяне на информация за вашите личните данни, които обработваме, особено за целта на обработването, категорията на обработваните лични данни, получателя на обработваните данни, наличната информация за източника на личните данни (ако данните не са получени директно от вас), периода на съхранение на личните данни. Също така имате право да поискате да коригираме или изтрием вашите лични данни или да ограничим тяхната обработка. Също така имате право да възразите срещу обработването, право на преносимост на личните ви данни или право да подадете жалба до надзорния орган, който е Службата за защита на личните данни, със седалище Pplk. Sochora 727/27, 170 00, Praha 7- Holešovice.


В случай на въпроси относно обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете с нас по пощата, по електронен път или по телефона, като използвате следните данни за контакт:

Адрес: DoDo Czech, spol. s.r.o., Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8

Имейл: marketing@idodo.cz
Тел: 773 117 890