Same Day

Доставката в рамките на 24 часа след поръчка се превръща в пазарен стандарт. Работи на базата на времеви интервали. Предимството му е бързината и точността на доставката. Клиентът избира точното време за доставка в рамките на един ден, което е най-удобно за него.

Интересува ме това
Доставяме от
магазини, шоуруми, тъмни магазини, пунктове за вземане или складове

Защо качеството на доставката е толкова важно?

87%
от клиентите
ще повторят своята покупка в случай, че са доволни с доставката.
67%
от клиентите
са готови да заплатят повече за доставка през същия ден, ако обстоятелствата налягат за това.
47%
от клиентите
са готови да заплатят повече за доставка през същия ден дори и обстоятелствата да не налягат за това.
0%
Fleet management
Отпадат вашите грижи за поддръжката на автомобилен парк и плащането на авто застраховки.
0%
Грижи за HR
Не е необходимо да се грижите за други работници и куриери.
100%
устойчивост
Благодарение на оптимализирането на трасетата и CNG двигателите в нашите превозни средства предпазваме околната среда.

На кои клиенти помогнахме да си улеснят предприемането?

KFC

Храните от заведенията за бързо хранене е необходимо да се доставят на клиентите много бързо. Обаче подобни доставки са трудни за логистика и изискват безгрешно владеене на логистичните процеси. За това се убеди веригата от заведения за бързо хранене KFC, която след една година от собствени доставки реши да се обърне към нас. След пилотните доставки в Пилзен разширихме нашето сътрудничество и в други чешки градове.

Проблеми на клиента:

Решението на DODo:

Оперираме логистиката посредством data-driven платформа GAIA

С помощта на собствената логистична платформа ежедневно преценяваме 300+ данни. Благодарение на тях можем да оптимализираме всички процеси. Нашата цел е ефективно и екологически целесъобразно извършване на логистиката в градовете.

Гъвкава доставка

Доставката на поръчките протича във времеви интервали или слоти. Тяхното траене започва от 30 минути. Главната цел е комфортът на крайния клиент.

Сигурност и надеждност

Тъй като непрекъснато събираме данни от хода на нашата дейност, грижим се максимално за тяхната сигурност. При нас е стандарт шифроването на данните по време на техния пренос.

Зонална логистика

Оптимализираме трасетата с цел по-бързи и по-ефективни (по отношение на разноските) доставки. Умеем максимално да оползотворяваме нашия автомобилен парк и благодарение на това доставките са и екологически целесъобразни.

Оценка на куриерите

С цел гарантирането на висок стандарт на качеството на услугите ние използваме система от точки за куриерите. Системата оценява техния начин на управление на превозното средство, възможни злополуки и обратните връзки от клиентите.

Напреднал reporting

Въз основата на получените данни имаме real-time преглед по отношение на ефективността на хода на нашата дейност. Посредством API и нашите партньори имат същите информации.

Cash management

Нашата система е програмирана за всички достъпни начини за плащане – в наличност, талони за храни, платежни карти. Безопасността на платежните трансакции представлява приоритет за нас.

Данните представляват ключ за ефективната логистика в града

Ежедневно оценяваме 300+ ключови индикатори, които имат влияние върху хода на нашия автомобилен парк. Освен високата продуктивност нашата цел е и екологично целесъобразно движение по града.
Повече информации

С нас встъпването в e-commerce е играчка

Оставете e-commerce на нас

Ще улесним започването на бизнес в e-commerce на максимум. На вас ви остава само това, което ви върви най-добре. Да се стараете за растежа на вашия бизнес.

Без вътрешна система, склади или куриери? Няма проблем!

Големият автомобилен парк на DoDo ще достави вашите стоки на което и да е място в Чехия и другаде. За това благодарение на нашето приложение за pick нямате нужда да използвате собствени складове.

Нашите куриери са опитни професионалисти

Срещата с куриера е един от най-важните моменти в процеса на доставката. В DoDo искаме този опит да бъде най-приятен за всички клиенти. Затова постоянно оценяваме и образоваме нашите куриери. Владеенето на английски език е баналност.

Ще получите достъп до най-точните данни

Цялата система DoDo е изградена на базата на работа с данни в реалното време, които ще получите на разположение от нас. Благодарение на тях ще можете по-ефективно да оптимализирате рекламата и по-добре да разбирате своите клиенти.

    Търсите ли помощ с логистиката по града?