Нашите 3Е за екологически целесъобразен подход

Доставките от последната миля не само че са най-скъпата част от цялата логистична верига, но за съжаление произвеждат най-много емисии. Неподвижният транспорт в препълнените улици на града по този начин действа негативно върху околната среда. Поради повишаващото се количество на разнасяни пратки до 2030 г. се очаква, че емисиите на въглероден диоксид в гъсто населените области ще пораснат с 32 процента. Ние в DODO разбираме това и се стараем да минимализираме негативното влияние, което оказваме върху околната среда. За нас темата за екологическа целесъобразност не е просто модна вълна, но действително реализираме този подход във всичко, което извършваме. На практика това се отразява в 3 Е, които са основите на нашата фирма.

Ефективност

Ефективност

Полагаме усилия за максимална ефективност така, че нашите превозни средства да са максимално натоварени и да не обременяват излишно пътния транспорт и околната среда.

Еластичност

Еластичност

Благодарение на ловкото складиране логистичните капацитети са гъвкаво приспособени към каквито и да е условия.

Екология

Екология

Иновацията на логистичния модел смекчава негативните последствия за околната среда.

Ефективност

С цел минимализирането на последствията от логистиката от последната миля върху състоянието на пътно-транспортната ситуация в градовете и околната среда, ние се стремим да бъдем максимално ефективни. Ако по улиците се движат превозни средства, които не са пълно натоварени, естествено тяхното количество в пътния транспорт е високо като по този начин са замърсява околната среда. Както споменахме по-нагоре, очаква се, че през 2030 г. логистиката от последната миля ще бъде отговорна за нарастването на СО2 в гъсто населените области чак с 32%. Точно тези негативни последствия ние в DODO се стремим да минимализираме.

Един от начините как постигаме минимализиране на тези негативни последици е фактът, че се стараем максимално да използваме капацитета на нашите превозни средства. Всеки сегмент достига своя peak по различно време. Хората си поръчват хранителни стоки, ястия от ресторанти или например потребителска електроника по различно време. Поради това често се случва, че превозните средства на транспортните компании пътуват полупразни. За разлика от това нашата система умее да балансира тези отделни peaks и да обедини различни сегменти в едно трасе. Благодарение на това в движение е по-малко количество превозни средства, които оказват негативно влияние върху околната среда или градското пътно движение.

Ефективност

Зонална логистика

За постигане на максимална ефективност ни помага зоналната логистика. Нашата напреднала система GAIA, използваща изкуствена интелигентност, умее въз основата на работа с данните да прогнозира търсенията в отделните сегменти. В момента, когато превозното средство излезе на своето трасе, системата е на ясно, къде са целевите точки, където ще бъде реализирана доставката. Обаче системата преценява и какви са потенциалните места по трасето, където шофьорът може да приеме следваща пратка. Ние знаем, че например по трасето се намират магазини, които обикновено изпращат пратки в интервала 14-17 ч. Нашата система автоматично предлага на интернетните магазини отстъпка от цената на транспорта в интервала 10-12 ч., когато имаме нужда от максимално напълване на капацитета на превозните средства. По този начин интернетният магазин може да предложи на своите клиенти по-изгодна цена за пратка в дадените часове. Така ние променяме правилата на играта в логистиката от последната миля. Не чакаме да дойде търсене, но ние активно го създаваме.

Зонална логистика

Еластичност

„Еластичният“/ гъвкав подход към транспортирането е нашият следващ приоритет. Освен автомобилния ни парк използваме също и нашите партньори от франчайзинга и транспорт от трети страни. Благодарение на това можем много гъвкаво да реагираме на менящото се търсене, а то почти мигновено.

Екология

Посредством комбинацията от максимална ефективност и еластичността на транспорта ние сме екологични и внимателни по отношение на градското движение. Никога по улиците не се движат повече наши превозни средства от колкото е необходимо.

Ние се стремим да се отнасяме максимално внимателно и поради това 90% от нашите превозни средства се движат на CNG. Според най-новите изследвания CNG превозните средства оказват положително влияние върху намаляването на емисиите на азотните оксиди (NOX) и на въглеродния диоксид (CO2). Според най-новите изследвания CNG превозните средства представляват възможност как да се намалят емисиите от NOX с повече от 90% за разлика от автомобилите с нафта (източник: mpo.cz). Нашата цел е да бъдем въглеродно неутрални до 2025 г. Освен автомобилите ние използваме също велосипеди или електроскутери.

С удоволствие пишем за логистиката

Инспирирайте се на нашия блог от някои от новите тенденции в логистиката.

Повече информации

Технология GAIA

Запознайте се с това, как функционира нашата технология Gaia, която ръководи всички наши операции.

Повече информации