Оперираме логистиката посредством data-driven платформа GAIA

С помощта на собствената логистична платформа ежедневно преценяваме 300+ данни. Благодарение на тях можем да оптимализираме всички процеси. Нашата цел е ефективно и екологически целесъобразно извършване на логистиката в градовете.

Гъвкава доставка

Доставката на поръчките протича във времеви интервали или слоти. Тяхното траене започва от 30 минути. Главната цел е комфортът на крайния клиент.

Сигурност и надеждност

Тъй като непрекъснато събираме данни от хода на нашата дейност, грижим се максимално за тяхната сигурност. При нас е стандарт шифроването на данните по време на техния пренос.

Зонална логистика

Оптимализираме трасетата с цел по-бързи и по-ефективни (по отношение на разноските) доставки. Умеем максимално да оползотворяваме нашия автомобилен парк и благодарение на това доставките са и екологически целесъобразни.

Оценка на куриерите

С цел гарантирането на висок стандарт на качеството на услугите ние използваме система от точки за куриерите. Системата оценява техния начин на управление на превозното средство, възможни злополуки и обратните връзки от клиентите.

Напреднал reporting

Въз основата на получените данни имаме real-time преглед по отношение на ефективността на хода на нашата дейност. Посредством API и нашите партньори имат същите информации.

Cash management

Нашата система е програмирана за всички достъпни начини за плащане – в наличност, талони за храни, платежни карти. Безопасността на платежните трансакции представлява приоритет за нас.

Данните представляват ключ за ефективната логистика в града

: Ежедневно преценяваме 300+ ключови индикатори, които имат влияние върху хода на нашия автомобилен парк. Освен високата продуктивност нашата цел е и екологично целесъобразно движение по града.
Повече информации

Защо да сътрудничите с нас?

Благодарение на това, че наблягаме на данните, продуктивното планиране и екологичната целесъобразност на превозните средства ние представляваме идеалният избор за модерната градска логистика.
Умеем да покрием почти всички сегменти от хранителни стоки чак до мебели. Успяваме да доставяме и за 90 минути.
Развихме собствена система GAIA, която в реалното време оценява огромно количество данни, като по този начин умее да избере най-уместните трасета и да прогнозира търсенето.

Въпроси и отговори

С какво DODO е по-различна от останалите транспортни компании?

Ние се специализираме на сегмента за доставки от последната миля. Точно този краен етап от трасето към клиента решава дали клиентът ще е доволен от вашата фирма. Поради това в DODO използваме собствената логистична платформа GAIA, благодарение на която доставката винаги преминава бързо и надеждно.

Защо доставката от последната миля е толкова сложна?

Повечето клиенти очакват стоките идеално същия ден, най-късно следващия. За период от няколко часа върху безпроблемното доставяне на стоките оказва влияние цяла редица препятствия и фактори, от работната натовареност на куриерите до това, какво е времето. По този начин последната миля се превръща в най-скъпо струващата част от логистичния процес.

Какви са изгодите от DODO с сравнение със собствения транспорт?

Реализирането на собствен транспорт представлява организационно и финансово изключително трудна задача. Фирмите нямат сметка от воденето на собствен автомобилен парк или куриери, тъй като доставките по принцип стигат своя максимум само в определени часове. Ние сме способни да използваме напълно куриерите цял ден. На всичкото отгоре е необходима грижа за сервиза на превозните средства, cash management, планиране на трасетата и други проблеми, които ние лесно можем да разрешим вместо тях.

Как да започна сътрудничество с DODO?

Стига да се обърнете на търговски отдел. Самото включване е изключително лесно. С цел бързото интегриране предлагаме API, на всичкото отгоре партньорите имат на разположение real-time статистика за всяка поръчка и напреднал reporting за различните хора във фирмата.

Не влошава ли DODO пътно-транспортната ситуация в градовете?

Нашата визия е екологически целесъобразна логистика. Поради това всички превозни средства на DODO разполагат с CNG двигател, който има минимална емисия. Модерните технологии също ни помагат превозните средства да се движат пълно натоварени и по трасето до доставят колкото се може повече пратки за различни клиенти.

Клиенти и партньори

Ние сме експерти за
e-commerce
доставки

Продукти

Добре дошли в нашия
тим

Кариера

Пишем за e-
commerce и
логистиката

Блог

Започнете да
предприемате с DODO

DODO partner

    Търсите ли помощ с логистиката по града?